Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

500 förskolepedagoger genomför gemensam kompetensutvecklingsdag

Publicerad 2019-08-16 10:00
Fredagen den 16 augusti samlas 500 medarbetare från Region Gotlands 40 förskolor för att genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag.

I fokus ligger den nya läroplanen för förskolan Lpfö 18.

Det bjuds på föreläsningar av Lena Edlund, utbildningskonsult i förskolefrågor, om de yngsta barnen och läroplanen samt av genuspedagogen Lisa Andersson Tengnér som håller en inspirations-föreläsning om förskolans jämställdhetsuppdrag och sist men inte minst föreläser hälsoinspiratören Leila Söderholm under rubriken ”Det egna välmåendet”.

- Syftet med att samlas alla är att kunna skapa en samsyn kring uppdraget och vår värdegrund. Förskolan Gotland har börjat en gemensam utvecklingsresa där vi vill att alla ska få samma förutsättningar att skapa kvalitativ verksamhet. Den här dagen tar vi avstamp i den reviderade läroplanen och knyter ihop säcken efter att hela vintern arbetat kring läroplanen genom föreläsningar och nätverksgrupper. Nu är det dags för alla att samlas för att ta del av nästa steg i vår utveckling, säger Lena Gustavsson, verksamhetschef för förskolan inom Region Gotland.

Under dagen kommer även flertalet utställare att vara där för att visa vad som pågår inom kommunen men även en del som vill finnas på plats med sina tjänster och produkter. Från Regionen kommer Fenomenalen Science Center och Bokstart bl.a att delta.

Dagen startar med paneldiskussion där barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) pratar tillsammans med utbildningsdirektör Anders Jolby och regiondirektör Peter Lindvall om dagens och framtidens förskola och svarar på frågor från förskolan Gotlands medarbetare. Inte minst mot bakgrund av översynen av Region Gotlands förskolor, som görs ekonomiska skäl såväl som kvalitetsskäl.

- Gemensam fortbildning för alla är kostnadseffektivt och ger samtidigt stor vinst i att alla får samma kunskaper, får chans att möta varandra och starta arbetsåret med att ha blivit inspirerade tillsammans, säger Lena Gustavsson.