Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om rengöring av imkanaler

Publicerad 2019-08-15 11:36
Just nu hör många av sig till räddningstjänsten med frågor kring kraven på att rengöra imkanalen (köksfläkten) i en bostad. Detta med anledning av att privatpersoner blir uppringda av ett företag som vill erbjuda sig att rensa imkanalen mot en avgift. De uppger att detta är ett lagkrav. Räddningstjänsten vill därför förtydliga att några sådana lagkrav inte finns.

Det är upp till varje fastighetsägare att avgöra om och när rengöringen ska göras. Du är också fri att välja leverantör av tjänsten.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan dock vara bra och kan minska risken för brandspridning till köksfläkten om det börjar brinna på spisen.

Kontroll av eldstäder

Sotning och brandskyddskontroll av till exempel eldstäder i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. På Gotland genomförs dessa tjänster av det företag som Region Gotland tecknat avtal med, just nu Brandförebyggarna Gotland AB.