Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burgsvik

Lekplatsen ligger mysigt inbäddad i en grön ficka bredvid idrottsplatsen på Skolvägen och är inspirerad av livet till havs. Här kan du överblicka området från toppen av en mast, klättra i ett kantrat skepp och gunga i hängmattan som om du vore i kojen på en båt.

Lekplatsen är anlagd på cellulosaflis och omges av träd och en gräsyta som du kan använda till kubb eller andra aktiviteter.