Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårösund

I Kronhagsparken i Fårösund finns en lekplats med bland annat en klätterställning med rutschkana, gungor och gungdjur. Allt med tema trafik och på ett underlag av cellulosaflis. Här finns också två picknickbord för den som vill ta en liten paus från lekandet.