Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cirkuslekplatsen, Hemse

På cirkuslekplatsen i Hemse kan du via studsmattan i entrén hoppa rakt in på lekplatsen med just cirkustema. För den leksugna finns här bland annat en sandlåda, gungdjur, en klätterställning och gungor.

Lekplatsen är centralt placerad i Hemse där Nygatan och Tingsåkergatan möts i en liten grön park.