Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Djungeln, Klintehamns torg

Mitt på torget i Klintehamn har en minidjungel växt fram. På denna lekplats med djungeltema kan du gunga, åka rutschkana och träna din balans på hinderbanan samtidigt som du aktar dig för ormen som ligger och lurar. Lekplatsen har en tillgänglig del med färgglad gummiasfalt i botten. Här finns en delvis tillgänglighetsanpassad klätterställning och gunga.

För de äldre barnen och ungdomarna finns en asfaltsyta med en basketkorg.

Från picknickområdet med bland annat ett rullstolsanpassat bord och ett barnbord, går det att ha överblick över lekplatsen som dessutom är belyst.