Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden på Gotland.

Högt söktryck men stabilt läge

Publicerad 2019-07-29 15:34
Det har varit ett högt söktryck till vården under veckan, både till akutmottagningen och till vårdcentralerna, men läget bedöms sammantaget vara stabilt med förhållandevis god tillgång till vårdplatser på Visby lasarett.

Det framgår av den tredje rapporten om sommarens gotländska sjukvård. Det har varit ett högt söktryck till vården under veckan, både till akutmottagningen och till vårdcentralerna, men läget bedöms sammantaget vara stabilt med förhållandevis god tillgång till vårdplatser på lasarettet.  

Tack vare fortsatt god tillgång till korttidsplatser i socialtjänsten kan utskrivningsklara patienter lämna Visby lasarett vilket tillgängliggör vårdplatser för akut sjuka patienter.

Allmänheten uppmanas att i  första hand kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177, om man är i behov av vård. Där svarar telefonsjuksköterskor och bedömer vårdbehovet och kan hänvisa till rätt vårdinstans när så behövs. På hemsidan www.1177.se/gotland finns råd om vård dygnet runt, året runt.

Många ringer 1177 Vårdguiden för råd om vård
Sjukvårdsrådgivningen 1177 rapporterar att de har normalt läge så här års. Det innebär att de tar emot dubbelt så många inringande vårdsökande, cirka 300 samtal per dygn i snitt, jämfört med resten av året.

- Vi har ett 15-tal telefonsjuksköterskor på rullande schema som ger råd om vård samt vid behov hänvisar patienter vidare till vårdcentral eller akutmottagningen, säger Anette Roos (på bilden), konsultchef för 1177 Vårdguiden på Previa som driver sjukvårdsrådgivningen på uppdrag av Region Gotland.

- Det är glädjande att så många ringer 1177 först för råd om vård. Det avlastar inte minst akutmottagningen och vårdcentralerna som så här års är bemannade för att i första hand ta hand om akut vård, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.

Vårdcentralerna är öppna som vanligt. Dessutom erbjuder turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder kvällsmottagning måndag-fredag klockan 08.15- 19.00 till och med vecka 32.