Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt extremt stor

Publicerad 2019-08-02 08:31
SMHI meddelar att risken för bränder i skog och mark fortfarande är stor eller lokalt extremt stor på Gotland.

Eldningsförbud gäller för hela Gotland inklusive öarna sedan den 19 juni.

SMHI:s definition för Risk skogsbrand:
Innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Följ utvecklingen via SMHI:s hemsida.