Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadets öppettider

Tiderna gäller stora bassängen, barnbassängen, barnlandskapet och bubbelpoolen. Lokalen stänger 30 minuter efter nedanstående tid.

 

Bassängtider

Måndag:    Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Tisdag:       14.00-20.30
Onsdag:     07.00-09.00 och 15.00-19.30*
Torsdag:    Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Fredag:      07.00-09.00 och 12.00-19.30
Lördag:      09.00-15.30
Söndag:     09.00-15.30

*Mellan klockan 17.00-19.00 är delar av bassängen upptagen av annan verksamhet.

Vi erbjuder alltid en bana för motionssim i den stora bassängen.

Med reservation för eventuella ändringar.

Varmvattenbassängens öppettider för allmänheten

Måndag:   Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Tisdag:      15.00-16.00 och 18.00-19.30
Onsdag:    07.00-09.00, 15.00-16.00 och 17.00-18.00
Torsdag:   Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Fredag:     07.00-09.00 och 13.30-19.30
Lördag:     09.00-10.00 och 11.30-13.30
Söndag:    09.00-13.30

 

Fortsatt ansvar att minska smittspridning av covid-19

Alla har fortfarande ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska fortsatt stanna hemma vid symptom. Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar och behöver fortsatt hålla avstånd i inomhusmiljöer där många vistas och minimera risken för att smittas av covid-19. 

Läs en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin (krisinformation.se)