Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadets öppettider

Badet håller stängt tills vidare på grund av coronapandemin.

Restriktioner

Just nu råder speciella omständigheter på grund av Coronapandemin.
Mer om Restriktioner på grund av pandemin >>>