Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattengymnastik hösten 2019

Samtliga grupper är i varmvattenbassängen

Måndag 14:30-15:30

Tisdag 07:00-08:00* och 17:00-18:00*

Torsdag 13:30-14:30 och 14:30-15:30

Lördag 09:15-10:15*

 

Start: vecka 35 till 47, uppehåll vecka 44

Kostnad: 800kr för 12 tillfällen

*Drop in i mån av plats