Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minisim våren 2020

För barn som fyllt två år

Inga förkunskaper krävs, barnet skall ha fyllt två år

Torsdag 16:30-17:00

Start: vecka 5 (30 januari) uppehåll vecka 9

Kostnad: 900kr för åtta tillfällen

Anmälan: från 1 december via länk nedan