Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Plask och lek hösten 2019

För barn som fyllt fyra år

Inga förkunskaper krävs, barnet skall ha fyllt fyra år

Period 1: Måndag och torsdag 17:00-17:45
Start: vecka 35 (26 augusti till 17 oktober)

Period 2: Måndag och torsdag 17:00-17:45
Start: vecka 45 (4 november till 20 januari)

Kostnad: 600kr för 15 tillfällen

Anmälan: från 1 augusti på e-tjänst, se länk nedan