Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart Vatten ber så hemskt mycket om ursäkt

Utökade öppettider har inte kunnat genomföras efter utlovat datum p.g.a Tekniska problem. Förändring sker efter den 15 augusti

I en nyhet som Klarvatten publicerade 2019-07-10 var vi glada över att det nya samarbetet med teknikförvaltningen skulle tillåta ökad tillgänglighet under sommaren.

Detta framgick även i det senaste

4 årspåminnelsen som gick ut för 2 veckor sedan till ett 80-tal fastigheter.

 

Samarbetet har inletts, men på grund av det utsatta förändringsstop som Region Gotland's it-förvaltning satt upp under semesterveckorna; har inte  växelsystemen kunnat uppdateras för de nya öppettiderna. 

på grund av detta kan vi inte förvänta oss någon förändring fören efter den 15 augusti.

Vi beklagar verkligen detta

Öppettiderna fortsätter alltså att vara 9:00-12:00 vardagar.