Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybörjarsimskola hösten 2019

För barn födda 2013 eller tidigare

Förkunskaper: Vattenvana i stora bassängen

Period 1: Måndag och torsdag 15:00-15:45 (grupp 1), 16:00-16:45 (grupp 2)
Start: vecka 35 (26 augusti till 14 oktober)

Period 2: Måndag och torsdag 15:00-15:45 (grupp 1), 16:00-16:45 (grupp 2)
Start: vecka 45 (4 november till 16 januari)

Kostnad: 600kr för 15 lektionstillfällen

Anmälan: från 1 augusti på etjänst, se länk nedan.