Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsättningssimskola hösten 2019

Söndagar 09:15-10:00 (jämna veckor)

Förkunskaper: Vattenvana i stora bassängen. Kunna simma fem meter bröstsim utan flythjälpmedel.

Start: vecka 34 (25 augusti till 15 december).

Kostnad: 320kr för åtta gånger.

Anmälan: från 1 augusti till Hemsebadet på telefon 0498 20 47 48