Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läs en kvällskurs på vuxenutbildningen i höst

Du vet väl om att du kan studera på vuxenutbildningen även på kvällstid? I höst erbjuder vi bland annat kurser inom vård och omsorg samt programmering.