Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10412
Sidan uppdaterad: 2005-12-14

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Inger Harlevi (m)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Christer Engelhardt (s)
Lilian Virgin (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Somar Al Naher (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Anna Enström (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christian Hammarström (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Solveig Artsman (m)
Göte Dygéus (m), (kl. 13.00-15.25, §§ 159-172)
Hans-Åke Norrby (mp)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s), (kl. 13.00-15.25, §§ 159-172)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Staffan Bergwall (m)
Mats E:son Hjorth (kd)
Heidi Plisch (mp)
Leif Dahlby (s)
Per-Erik And (s)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd), (kl. 14.00-15.45, §§ 169-179)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp), (kl. 13.00-13.55, §§ 159-167)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Bengt Viberg (v)

Tjänstgörande ersättare


Juan José Cassis (s), (för Carina Grönhagen)
Ivan Anderzon (m), (för Håkan Onsjö)
Britt-Marie Klintström (c), (för Maria Ahlsten)
Per-Anders Croon (m), (för Birgitta Eriksson)
Carl-Henrik Lundborg (m), (för Margareta Benneck)
Evert Bäckström (s), (för Marianne Gottlander)
Lars-Erik Benneck (m), (kl. 15.25-15.45, §§ 173-179, för Göte Dygeus)
Mats Sundin (s), (kl. 15.25-15.45, §§ 173-179, för Per-Åke Ekelöf)
Carin Rosell (s), (för Torgny Landin)
Anna-Greta Lickander (fp), (för Eva Olsson)
Margareta Ronquist (kd), (kl. 13.00-14.00, §§ 159-168, för Yngve Andersson)
Britt Ronsten (mp), (kl. 13.00-13.55, §§ 168-179, för Ann Enström)
Therese Mangard (v), (för Luis Barnes)


Icke tjänstgörande ersättare


Bertil Eneqvist (s)
Wera Svensson (s)
Lena Lind (mp)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Allan Olofsson (c)
Curt Redner (s)
Birgitta Johansson (s)
Majvor Östergren (s)
Åsa Larsson (c)
Hanna Lenholm (s)
Lena Simonson (m)
Mikael Eriksson (m)


Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, Kanslisekreterare
Per Lundin, stadssekreterare, tfn. 0498- 26 93 55

Regionfullmäktiges protokoll

Tidigare protokoll