Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till skolstarten på Wisbygymnasiet

Publicerad 2019-08-11 16:00
Tisdagen den 20 augusti är det skolstart för alla elever vid Wisbygymnasiet.
Vi har upprop för elever vid samtliga nationella program i Sävehusets aula på följande tider:
• Elever i årskurser 1 - klockan 8.30
• Elever i årskurs 2 - klockan 12.30
• Elever i årskurs 3 - klockan 13.00
 
För elever på introduktionsprogrammen är det
upprop på följande tider och platser:
• Programinriktat val, yrkesintroduktion samt
individuella alternativet har upprop i Sävehusets
aula klockan 8.30
• Språkintroduktion har upprop i Steffenhusets
hörsal klockan 11.00

 

Det är viktigt att du kommer till uppropet annars riskerar du att du förlora din utbildningsplats. Har man som gymnasieelev inte meddelat skolan inom tre dagar från uppropet så har skolan rätt att stryka eleven från utbildningsplatsen.

Reservantagningen pågår mellan 5 augusti och 12 september. Från den 13 september tar Wisbygymnasiet över ansvaret för antagning till eventuellt lediga platser.

Wisbygymnasiets sida

Gymnasieantagningens sida