Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till skolstarten

Tisdagen den 20 augusti är det skolstart för alla elever vid Wisbygymnasiet.
Vi har upprop för elever vid samtliga nationella program i Sävehusets aula på följande tider:
• Elever i årskurser 1 - klockan 8.30
• Elever i årskurs 2 - klockan 12.30
• Elever i årskurs 3 - klockan 13.00
 
För elever på introduktionsprogrammen är det upprop på följande tider och platser:
• Programinriktat val, yrkesintroduktion samt individuella alternativet har upprop i Sävehusets aula klockan 8.30
• Språkintroduktion har upprop i Steffenhusets
hörsal klockan 11.00