Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Djur

Olägenhet på grund av djur

Husdjur

Vid olägenhet som beror på husdjur – börja med att kontakta den som kan vidta lämpliga åtgärder (din fastighetsägare eller granne). Om störningen kvarstår en längre tid så kan du kontakta Enhet miljö- och hälsoskydd, som bedömer om störningen är så omfattande att den innebär en olägenhet för hälsan.

Om det rör sig om djurskyddsärenden handlägger länsstyrelsen detta. Sedan 2018 har länsstyrelsen även ansvar över tillsynslagen för hund och katt (t.ex. aggressiva hundar).

Vilda djur

Störningar p.g.a. vilda djur hanteras oftast inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Om vilda djur orsakar skada eller olägenhet är det fastighetsägaren själv som ska vidta förebyggande åtgärder på sin mark. I första hand åtgärder som gör att djuren tar sig någon annanstans, för så länge en gynnsam miljö finns kvar så kommer beståndet att öka igen.

Skyddsjakt på enstaka skadedjur eller vilt verkar ofta med en begränsad och kortsiktig effekt. Därför ska man i första hand fokusera på förebyggande åtgärder som verkar långsiktigt.

Ansökan om djur inom detaljplan

Om nötkreatur, häst, get, får eller svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur ska hållas inom område med detaljplan krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

Anledningen att tillstånd behövs är för att grannarna ska få möjlighet att yttra sig och för att förebygga störningar på grund av ljud och lukt m.m.

Bor du utanför detaljplan behövs inget tillstånd, men det är rekommenderat att på eget initiativ prata med grannar och visa hänsyn genom att förebygga störningar. 

E-tjänst: Djur inom område med detaljplan - ansökan