Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Brand i skogen

SMHI varnar för skogsbrandsrisk

Publicerad 2019-07-14 09:12
Det är fortfarande eldningsförbud på Gotland och nu varnar SMHI även för att det är stor risk för bränder i skog och mark lokalt.

Trots att Gotland fått regn den senaste veckan är det mycket torrt i marken. Därför är det mycket viktigt att alla på ön hjälper till att minska risken för att bränder startas.

SMIH:s varning innebär att det är stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. SMIH:s varning utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Läs mer om vad eldningsförbudet innebär