Kontakt

Chef modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498 - 26 33 85
E-post: madelene.johansson@gotland.se

Skoladministratör
Pia Blomgren-Nilsson
Telefon: 0498-26 34 17
E-post: pia.blomgren-nilsson@gotland.se

Besöksadress:
Mästergatan 5 E
621 82  Visby


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om det inte är ett levande språk i hemmet. Det är något olika regler som gäller i förskolan, grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Nationella minoriteter har rätt till sitt språk

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan gäller detta oberoende av om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan måste dock ha goda kunskaper i språket för att ha rätt att läsa ett nationellt minoritetsspråk.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Om ditt barn som går i grundskolan tillhör en av dessa minoriteter: kontakta modersmålsenheten för mer information och ansökan. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Kontakta oss".