Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldningsförbud kvarstår

Publicerad 2019-07-10 10:36
Räddningschefen på Gotland har idag beslutat att eldningsförbudet på hela Gotland, inklusive öarna runtomkring, kvarstår.

Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s 10-dygnsprognos, som säger att det inte ska regna de tio kommande dagarna.

Det kan vara blött i det yttre markskiktet på ön men i det djupa markskiktet är det mycket torrt.

Dagens beslut om att eldningsförbudet kvarstår har tagits i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Storstockholms räddningscentral.