Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kundenkät hushållsavfall

Region Gotland genomför en ny upphandling av hämtning och insamling av hushållsavfall under hösten 2019. Det nya avtalet ska börja gälla under januari 2021. Inför upphandlingen vill vi gärna få abonnenternas synpunkter på ett antal frågor samt eventuella förslag på förbättringar.

Enkäten är öppen till och med 31 augusti 2019.

Endast för kunder med sommarabonnemang