Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det är fortsatt stor brandrisk på Gotland och öarna runt om

Publicerad 2019-07-03 15:48
Region Gotland och räddningstjänsten påminner om att det råder eldningsförbud på Gotland och öarna runt om och att det är mycket torrt i marken.

Det torra och varma vädret som varit de senaste veckorna på Gotland har inneburit att det är torrt en bra bit ner i marken och det är fortsatt stor brandrisk i skog och mark.

- Det mycket välkomnande regnet som kommit under tisdagsdygnet har inneburit att ytan på gräs och skogsmark är våt men det är fortfarande mycket torrt under ytskiktet och i samband med att värmen återkommer torkar även ytskikt snabbt. Det innebär att det är fortsatt stor risk för gräs- och skogsbränder och det är av stor vikt att alla är försiktig och hjälper till att minska risken för att bränder startas, säger Dick Svennefelt, räddningschef.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus och att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på fasta grillplatser och på den egna tomten är tillåten under förutsättning att det inte finns risk för att elden sprids. En fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta eller liknande runt grillplatsen.

Viktiga att tänka på:

  • Ha alltid vatten nära till hands så du kan släcka snabbt om något antänds utanför grillplatsen.
  • En cigarett kan glöda trots att du tror att du släkt den. Använd alltid en burk eller liknande och ta med dig dina släckta cigaretter. 
  • Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte orsaka en brand så ta hand om kolen på ett säkert sätt och ställa inte en varm grill nära en husfasad. 
  • Ha släckutrustning nära i de fall du behöver använda en maskin där det finns risk för gnistbildning

På "Din säkerhets" webbsidan https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/svar-pa-dina-fragor-om-eldningsforbud/  hittar du mer information om eldningsförbud.