Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden: Klas Wåhlberg, Tom Ivesjö, Lena Nordström, Erik Bäckström, Andreas Unger och Marie Nilsson

Nu är Region Gotland teknikcollegecertifierat

Publicerad 2019-07-03 13:27
Under ett seminarium arrangerat av Teknikcollege och Teknikföretagen på Almedalsveckan fick Region Gotland idag sin officiella teknikcollegecertifiering. – Jätteroligt och jättelyckat, tyckte regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C), som deltog vid seminariet där frågan om vilka konkreta resultat kommuner, företag och utbildningsanordnare kan åstadkomma genom att samverka med varandra.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M), höll med:

- Oerhört spännande. Vi har nu möjlighet att ingå i någonting större.

Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på.  Utbildningen matchar därmed de krav som arbetsmarknaden ställer på medarbetare i framtiden. Det gör att elever som har gått en certifierad utbildning blir attraktiva att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen. De utbildningar som ingår i teknikcollegecertifieringen på Gotland till att börja med är teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet samt yrkeshögskoleutbildningen till drift och underhålltekniker i regi av vuxenutbildningen. Tanken är att fler yrkesutbildningar riktade mot vuxna även ska ingå i konceptet på Gotland.

Eva Nypelius

Vad betyder teknikcollegecertifieringen för Gotland?

- Den största utmaningen Gotland står inför är att klara kompetensförsörjningen framåt. Då är det viktigt att anpassa våra utbildningar utifrån behoven på arbetsmarknaden, att hitta samarbeten med näringslivet och organisationer för att stå rustade inför framtiden. Vi behöver rätt kompetens för att för att kunna utveckla hela Gotland, säger Eva Nypelius.

Teknikcollegecertifieringen har bedömts utifrån åtta kriterier som ska säkra arbetet med att uppnå målen och för att säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot studerande, lärare och företag. Ett av dessa är att en Teknikcollegeregion ska bildas av minst tre kommuner tillsammans med samverkande företag och utgår från naturliga arbetsmarknadsregioner. Detta kriterium har gjorts avkall på när det gäller Gotland.

- Vi är Sveriges 39:e största kommun. Men vi har också som region det regionala utvecklingsansvaret och därmed förutsättningar att jobba gemensamt med näringslivet och att hitta samverkansformer, säger Eva Nypelius.

 

Erik Bäckström

Hur kommer teknikcollege att gynna eleverna?

- Teknikcollegesatsningen är en vägledningsstrategi vi valt. Elevperspektivet är viktigt. Vi gör detta för våra elever, som ska gå in i utbildningssystemet och sedan ut på arbetsmarknaden. Det handlar om att få en utbildning av god kvalitet och bra undervisning, säger Erik Bäckström, som är projektledare för kompetensförsörjningsprojektet Kompetenta Gotland vid Region Gotland, och som jobbat med att utreda teknikcollegefrågan.

Vid certifieringscermonin deltog Klas Wåhlberg (vd, Teknikföretagen), Tom Ivesjö (ordförande, Teknikcollege Gotland), Lena Nordström (verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen, Region Gotland), Erik Bäckström (projektledare, Kompetenta Gotland), Andreas Unger (ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden), Marie Nilsson (ordförande, IF Metall).

Läs mer om teknikcollege