Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Namnet Kompetenscentrum Gotland försvinner

Från och med den 1 juli går namnet Kompetenscentrum Gotland i graven. Anledningen är att namnet allt mer kommit att ha betydelsen av en geografisk plats i form av ett hus och att det inte längre finns någon renodlad kompetenscentrumorganisation.

Vuxenutbildningen fortsätter att vara just vuxenutbildningen med vägledningsverksamhet och lärcentrum. Och de två andra verksamheterna inom Kompetenscentrum Gotland: arbetsmarknadsenheten respektive integrationsenheten finns kvar som tidigare.

Läs mer om detta