Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Namnet Kompetenscentrum Gotland försvinner

Publicerad 2019-07-03 17:06
Från och med den 1 juli går namnet Kompetenscentrum Gotland i graven. Anledningen är att namnet allt mer kommit att ha betydelsen av en geografisk plats i form av ett hus och att det inte längre finns någon renodlad kompetenscentrumorganisation.

- I det hus som Kompetenscentrum Gotland består i finns idag ”bara” vuxenutbildningen. Övriga verksamheter som ingått i konceptet Kompetenscentrum såsom arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten – de finns i andra lokaler i kvarteret Hackspetten, säger Lena Nordström, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning, där enheterna ingår.

- Vuxenutbildningen är också ett Lärcentrum, vilket gör det förvirrande för människor när vi kommunicerar kring detta. Vi vill att det ska bli tydligare, säger Hanna Sällström Jonasson, rektor för vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningens lärcentrumdelen innebär att studerande på olika utbildningsnivåer och hos olika utbildningsanordnare från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola där erbjuds en studiemiljö där det finns tillgång till olika former av studiestöd och med möjlighet till distansstudier. Bland annat tentamensservice.

Än har inte förändringen slagit igenom på skyltar och busshållplats, men det kommer att ske till kursstarterna i höst.