Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Önskas: en ny elkabel!

Publicerad 2019-07-01 14:34
Under Almedalsveckan lyfter Region Gotland frågan om en ny tredje elkabel gentemot beslutande politiker genom synlighet med banderoller på stan och i möten med ledande politiker, under de så kallade frukostmötena.

I innerstan sitter just nu sju stycken banderoller uppsatta. De har texter som ”Gotland är pilot i energiomställningen. Nu behöver vi en ny elkabel!” och ”Med en ny elkabel kan Gotland exportera förnybar el!”.

Varför behöver Gotland en tredje elkabel?

Energipilot Gotland pekar på elektrifiering som den bärande faktorn i en hållbar energiomställning.

Uppdraget från regeringen till Energimyndigheten att i samverkan med berörda aktörer ta fram färdplanen, trycker också på vikten av åtgärder som accelererar omställningen - snabbare än att utveckla nya innovativa lösningar. Då gäller det att ta vara på de initiativ som redan finns.

På Gotland finns ytor och kunskap för elproduktion från sol och vind.

En ny elkabel skulle säkerställa marknadstillgång för den el som kan produceras här. Projekteringen var redan en bra bit på väg när projektet avbröts 2017.  

Vätgassamhället är en del av lösningen, det är på väg, men finns i idag bara exempel på i mindre skala upp till kvartersnivå. Det kommer att vara en viktig del av omställningen på Gotland, men inte fort nog i den skala som behövs.

Vi ser en ny elkabel som den snabbaste vägen till att vi ska kunna leverera resultat som energipilot och tillförsäkras ett hållbart och robust energisystem på Gotland.