Kontakt

Anna-Karin Bergius
Projektledare
Telefon: 0498-269609
E-post: anna-karin.bergius@gotland.se

Johanna Landin
Projektadministratör/Kommunikatör
Telefon: 0498-269019
E-post: johanna.landin@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
logotype norma

Norma – Se Kompetensen

Alla behövs för att Gotlands företag och offentliga verksamheter i framtiden ska kunna rekrytera personal. Projektet Norma – Se kompetensen samlar därför lokala organisationer och Region Gotlands verksamheter i ett arbete för att gemensamt förnya synen på kompetens.

Det gemensamma arbetet fokuserar på:

 • breddad rekrytering
 • utveckling av det inkluderande ledarskapet
 • förnyade arbetssätt

Projektets deltagande organisationer

Projektet NORMA – Se kompetensen genomförs av Region Gotland som huvudman tillsammans med följande 11 externa företag och organisationer.

 • Länsförsäkringar Gotland
 • Payex
 • COOP
 • ICA Maxi
 • Campus Gotland, Uppsala Universitet
 • Uniguide
 • Gotlands Slagteri
 • Cementa
 • Destination Gotland
 • Länsstyrelsen
 • Gotlandshem

Projektets syfte och mål

Syfte med projektet är att Chefer och HR personal ska få ökad kompetens, ökad förståelse för fördelar med ett inkluderande synsätt och ledarskap som leder till mångfald på arbetsplatsen. Arbetsgivare på Gotland ska bli mer attraktiva och inkluderande arbetsgivare för personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättning eller som av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden.

Logotype EU - Europeiska socialfonden

Projektet Norma – Se kompetensen är ett pärlbandsprojekt som följer av  projektet IpA (integration på arbetsplatsen) som genomfördes 2016-2019. IpA finansierades av Europeiska Socialfonden där en av lärdomarna var att ledningens attityder och kompetens är en framgångsfaktor till inkluderande ledarskap som leder till mångfald.

För att stärka chefers möjlighet att på ett tryggt och konstruktivt sätt leda utvecklingsarbetet inriktar sig Norma på insatser till chefer/HR inom Region Gotland samt chefer/HR hos några utvalda Gotländska arbetsgivare. En förutsättning för att klara kompetensförsörjningsutmaningen är att ändra på befintliga strukturer och attityder för att bli mer inkluderande. Fokus ligger på organisation och ledning, inte på individen som söker arbete.

Projektledare: Anna-Karin Bergius
Projektadministratör/kommunikatör: Johanna Landin