Kontakt

Chef för modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498-26 33 85, 073-765 86 23
E-post: madelene.johansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven har goda kunskaper i språket.

Läs mer om modermålsundervisning och studiehandledning på modersmålet