Kontakt

Chef modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498 - 26 33 85
E-post: madelene.johansson@gotland.se

Skoladministratör
Pia Blomgren-Nilsson
Telefon: 0498-26 34 17
E-post: pia.blomgren-nilsson@gotland.se

Besöksadress:
Mästergatan 5 E
621 82  Visby


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studiehandledning på modersmål

Vilken rätt har man till studiehandledning på modersmålet i grundskolan och gymnasieskolan?

En elev som är i behov av studiehandledning på modersmålet ska få det. Det kan vara en stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är varaktigheten och omfattningen studiehandledningen som avgör vilken typ av stöd det handlar om.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning kan få studiehandledning på ett annat språk om den fått undervisning på det språket innan hen kom till Sverige. Detta under förutsättning att det föreligger särskilda skäl.

En del nyanlända elever har utökad rätt till studiehandledning på sitt modersmål.

 

Källa: 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.