Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rökfria miljöer

Tobakslagen från 2019 innebär att det råder rökförbud på fler platser än tidigare. Det påverkar dig som driver en verksamhet, har lokaler eller utomhusområden som allmänheten kan besöka. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller kring rökfria miljöer.

Var är det förbjudet att röka?

  • på uteserveringar utanför till exempel restauranger och kaféer
  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser och taxizoner
  • inhägnade idrottsanläggningar utomhus
  • lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård

Rökförbudet gäller också elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Syftet med lagen är att skydda människor från att ofrivilligt utsättas för tobaksrök.

Vem ansvarar för att ingen röker där?

Den som har ansvar över platsen, till exempel den som äger lokalen eller verksamheten, ska se till att ingen röker på dessa platser. Det ska finnas skyltar som visar att rökning är förbjudet och det får inte finnas askkoppar eller annat framställt som kan förvirra besökarna.

Vart vänder man sig om man störs av rökning?

Om man störs av rökning ska man i första hand kontakta den som är ansvarig för verksamheten eller platsen. De är ansvariga för att se till att ingen bryter mot lagen på deras område.

Om det inte hjälper kan man lämna klagomål till oss på Region Gotland. Vi har tillsynsansvar för att verksamheterna ska följa lagstiftningen. Använd vår e-tjänst för att lämna in ditt klagomål:

Gällande rökfria miljöer på uteserveringar med serveringstillstånd är det tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak som utövar tillsynen.

Mer information