Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniske direktören Patric Ramberg får förlängt förordnande till 2025

Publicerad 2019-06-27 17:00
Förvaltningscheferna i Region Gotland har normalt förordnanden för sina uppdrag som förvaltningschefer som sträcker sig över sex år.

Patric Ramberg får nu sitt förordnande som förvaltningschef och teknisk direktör för teknikförvaltningen förlängt i en ny period, fram till mitten av september 2025.

- Det här känns väldigt bra. Patric har varit förvaltningschef hos oss sedan 2013.  Nu säkerställer vi kontinuitet och att Patric tillsammans med sina medarbetare kan fortsätta att utveckla den viktiga verksamheten inom teknikförvaltningen, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Karl-Johan Boberg, ordförande i tekniska nämnden (C) är även han nöjd med beslutet:

- För oss i tekniska nämnden är det viktigt att vi har ett öppet och förtroendefullt samarbete med tjänstemannaorganisationen och det förutsätter en förvaltningschef som kan vara den viktiga bryggan mellan nämndens förväntningar och beslut och förvaltningens genomförande. Genom Patrics ledarskap fungerar detta mycket bra.