Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utökade öppettider i Klart Vattens kundtjänst efter sommaren

Klart Vatten har ingått ett samarbete med teknikförvaltningens kundtjänst som sedan 1 juni tar emot och besvarar telefon och e-post som kommer in till Klart Vatten.

Med anledning av detta kan Klart Vatten utöka sina öppettider för kundtjänst som kommer att vara 07:00-17:00.

Tekniska problem gör att vi inte kan utöka öppettiderna förrän efter sommaren, men vi återkommer då med mer exakt datum för detta.

Vi är glada för detta samarbete som ger en ökad service och tillgänglighet för våra medborgare.

Trevlig sommar önskar Klart Vatten!