Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antagningen till gymnasiet är klar

Publicerad 2019-06-26 11:01
Nu är den slutliga antagningen klar till gymnasieskolorna på Gotland läsåret 2019/2020. Hela 518 elever har antagits till de 17 program som kommunala Wisbygymnasiet erbjuder och 48 elever har antagits till fristående Gutegymnasiets nio program. Det är 74 elever som sökt till utbildningar på fastlandet som helhet och 56 av dem rankade fastlandsutbildningar som sitt förstahandsval.

Resultatet visas nu för de sökande eleverna i webbportalen Dexter. De har tid på sig fram till den 22 juli att svara på om de vill ha den erbjudna platsen eller inte. Den 5 augusti påbörjas reservantagningen och fortsätter därefter löpande fram till mitten av september. Den 20 augusti är det skolstart med upprop på Wisbygymnasiet.

Rangordning av val och meritvärde spelar roll för antagning

Planeringen av antalet utbildningsplatser till kommande läsår har gjorts bland annat utifrån hur eleverna valt till den preliminära antagningen under våren. Det vill säga utifrån sökmönstret. Om det finns fler sökande än platser på ett program vid antagningen görs ett urval utifrån betygspoäng och hur den sökande rangordnat sina val. Den som är behörig och har högst betyg (meritvärde) kommer in först och sedan tas eleverna in i fallande ordning ända tills det att platserna fyllts.

Lediga platser finns

Sammanlagt finns det 13 lediga platser till Wisbygymnasiet efter att antagningen blivit klar. Lediga platser finns det också till Gutegymnasiet. Efter att antagningen är gjord står 97 ungdomar på reservplats till sina förstahandsval till Wisbygymnasiet och 77 av dessa har kommit in på ett lägre rankat val. Ett tjugotal behöriga elever har inte antagits på något av sina val. Detta på grund av faktorer som att de inte haft tillräckligt meritvärde i förhållande till övriga sökande och att eleverna gjort för få val i sin ansökan.

- Det är viktigt som elev att tänka på att om man vill vara säker på att komma in på önskat gymnasieprogram så kan meritvärdet vara avgörande. Det räcker inte alla gånger med att bara vara godkänd i ett ämne. Det är också viktigt att göra mer än ett eller två val, säger Lena Nordström, gymnasiechef, vid Region Gotland.

Reservantagningsperioden startar - då händer mycket

Under tiden för reservantagningen kommer mycket att hända. Något som väger in är att cirka 25 av de som antagits till Wisbygymnasiet även har sökt utbildning på fastlandet och det återstår att se hur detta faller ut – var de till sist börjar sin utbildning.

- Alla behöriga elever på Gotland kommer erbjudas en utbildningsplats. Region Gotland samarbetar med Gutegymnasiet kring behöriga elever som saknar utbildningsplats, för att kunna antas i detta skede. Våra studie- och yrkesvägledare på gymnasiet kommer inom kort att ta kontakt med elever som ligger långt ner på den så kallade reservlistan för valda program för att de ska kunna göra ett sent omval, säger Lena Nordström.

Obehöriga elever erbjuds introduktionsprogram

Folkbokförda elever på Gotland som av olika skäl är obehöriga till nationella program, kommer att erbjudas plats på något av introduktionsprogrammen. Dessa elever kommer att bli kontaktade av studie- och yrkesvägledare/skolan innan skolstart.

Antagningsstatistik återfinns på: www.gotland.se/antagningsstatistik