Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är årets feriejobbare igång

Publicerad 2019-06-25 17:13
Årets första kull av feriejobbare har nu jobbat i drygt en vecka. För många av dem är detta det första jobbet i livet. Arbetsuppgifterna varierar – det kan handla om allt från att rensa ogräs och fixa med underhåll till att arbeta på kafé eller i förskola.

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriearbetet ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Region Gotland som arbetsgivare och få kunskap om yrkena i välfärdssektorn.

- Ett feriejobb är särskilt viktigt för ungdomarna som aldrig jobbat förut. De får arbetslivserfarenhet och har möjlighet att skapa kontakter, vilket förhoppningsvis leder till att de ökar sina förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomarna får lära sig nya praktiska saker samt får förståelse för vilken typ av krav som ställs på en arbetsplats, säger Sanna Nurmi Stumle som är feriejobbsamordnare vid Region Gotland.

I år sökte 350 ungdomar de feriejobb som administreras av Region Gotland. Av dessa har cirka 210 erbjudits jobb. Alla ungdomar som är födda 2003 (det vill säga fyller 16 år i år) – en prioriterad målgrupp i år - har erbjudits jobb. Ungdomarna jobbar i tre treveckorsperioder och maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod.

Cirka 50 procent av jobben finns inom regionen. Förra året var det bara drygt 20 (eller en femtedel) av jobben som fanns inom Region Gotland. De vanligaste jobben är i fallande ordning: skolgårdsfixarna (som rensar ogräs och fixar med mindre underhåll), butik, äldreomsorg, café och restaurang samt Träffpunkt Gråbo.

Inom äldreomsorgen kommer ungdomarna att vara ”en guldkant”, vara sociala och kanske ta promenader med de äldre i stället för att vara med i själva vårdarbetet. På Fältgatans särskilda boende ordnar feriejobbarna tillsammans med en handledare olika aktiviteter. Till exempel att baka tillsammans med de äldre. På Träffpunkt Gråbo arbetar feriejobbarna med att sköta mötesplatsen, kaféet och secondhandbutiken, tillsammans med sina två arbetsledare.

- Vi har även ungdomar som feriejobbar på Hemse bibliotek och exempelvis hos idrottsföreningar med vaktmästeri, idrottsskola och som hjälpledare, men även på Röda Korsets Kupan i norra Visby, säger Sanna Nurmi Stumle.