§ 170 Interpellation. Depåträdgård i Visby

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10395
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 170
Interpellation. Depåträdgård i Visby

KS 2003/0291-21

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Britt Ronsten (mp) om fortsatt verksamhet på depåträdgården som brann ner sommaren 2002. Britt Ronsten tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Inger Harlevi (m), Brittis Benzler (v), Pär Stenegärd (c) och Bror Lindahl (fp).

Interpellation 2003-06-18

Interpellationssvar