§ 172 Fyllnadsval. Byggnadsnämnden. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10393
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 172
Fyllnadsval. Byggnadsnämnden. Ersättare

- Pia Bolins (s) avsägelse 2003-06-16

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Pia Bolin (s) som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Pia Bolin (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
  • Till ny ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2006 års utgång utses:
    Majvor Östergren (s), Ava, Fårö, 621 35 Fårösund.