§ 173 Interpellation. Kostnader vid medlemskap i EU

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10392
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 173
Interpellation. Kostnader vid medlemskap i EU

KS 2003/0290-01

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Roland Norbäck (v) om kommunens kostnader vid ett eventuellt medlemskap i EMU. Roland Norbäck tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-06-18

Interpellationssvar