Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så jobbar socialförvaltningen när värmen kommer

Publicerad 2019-06-19 15:34
Sommaren 2018 var ovanligt varm. För att klara av en ny värmebölja i sommar har verksamheter och boenden inom socialförvaltningen nu rutiner att följa vid hög sommarvärme.

 - Ja, alla ska ha en framtagen plan. Sedan ser det olika ut beroende på vad det är för lokaler och hur bra byggnaderna står emot värmen, säger Nicklas Sköld, lokal- och säkerhetssamordnare på socialförvaltningen.

Det är de olika verksamheterna själva som ansvarar för att förbereda sig för värmen. Det har man gjort genom att exempelvis köpa in fläktar och uppmana de som flyttar in på särskilda boenden att införskaffa fläktar. På en del håll har man också köpt in mindre AC-anläggningar och på några ställen där det varit särskilt besvärligt har markiser installerats.

- Det finns andra knep också. Stäng ute värmen dagtid och vädra nattetid, säger Nicklas Sköld.

Det är tufft både för personal och brukare när det är varmt ute. Äldre människor och människor med funktionsnedsättningar drabbas ofta hårt av värmen. Förra sommaren fick enstaka brukare på särskilda boenden dropp för att få i sig tillräckligt med vätska.

- Ja det var tufft, men vi klarade det trots allt bra då medarbetare var observanta och gjorde flera olika insatser för att motverka uttorkning. Bland annat gavs de boende extra vätska och medarbetare delade med sig av tips på recept på vätskeersättning med salt, säger Mårten Åström, medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen.

Både han och Nicklas Sköld tror att socialförvaltningen är mer förberedda på en eventuell värmebölja i år.

- Ja, det tror jag. Nu finns det ordentliga rutiner för hur man ska jobba när det är varmare än 27 grader ute, säger Mårten Åström.