Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldningsförbud gäller för hela Gotland inklusive öarna

Publicerad 2019-06-19 07:51
Från och med onsdag 19 juni klockan 14.00 gäller eldningsförbud på hela Gotland, inklusive öarna.

Räddningschefen har beslutat om eldningsförbud och förbudet gäller tills vidare. Grillning på fasta grillplatser och på den egna tomten är tillåten under förutsättning att det inte finns risk för att elden sprids.

– Vi uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet även vid fasta grillplatser eftersom det är mycket torrt i markerna, säger räddningschef Dick Svennefelt.

En fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta eller liknande runt grillplatsen.

Viktiga att tänka på:

  • Ha alltid vatten nära till hands så du kan släcka snabbt om något antänds utanför grillplatsen. 
  • En cigarett kan glöda trots att du tror att du släkt den. Använd alltid en burk eller liknande och ta med dig dina släckta cigaretter.
  • Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte orsaka en brand så ta hand om kolen på ett säkert sätt och ställa inte en varm grill nära en husfasad. 
  • Ha släckutrustning nära i de fall du behöver använda en maskin där det finns risk för gnistbildning.

På webbsidan https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/svar-pa-dina-fragor-om-eldningsforbud/  hittar du mer information om eldningsförbud.

Eldningsförbudet införs med stöd av lagen om skydd mot olyckor (2003:789).