§ 175 Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10390
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 175
Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare

- Pia Bolins (s) avsägelse 2003-06-16

 

Ersättaren i kommunfullmäktige Pia Bolin (s) har av personliga skäl begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut 

  • Pia Bolin (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommun­fullmäktige.
  • Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.