Kontakt

Kultur- och fritidsavdelningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon (växel): 0498-26 90 00

E-post bokningsfrågor: bokning@gotland.se
E-post föreningsfrågor: forening@gotland.se

Kontaktuppgifter till verksamheterna finns på respektive undersida.

Ungdomsavdelningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Kontaktuppgifter till ungdomsgårdarna finns på respektive undersida.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur och fritid

Region Gotland arbetar för att ge både unga och äldre möjlighet till ett aktivt liv.

Vi tillhandahåller mötesplatser och hjälper till att fylla dem med innehåll. I egen regi driver vi ungdomsgårdar, bibliotek, badhus och idrottsanläggningar, offentlig konst och länsinstitutet Film på Gotland. Vi ger även stöd till hundratals föreningar och andra aktörer inom idrott och kultur.

Vill du veta mer om våra ungdomsgårdar?
Mer om Ungdomsgårdar

Söker du information om våra idrottsanläggningar, t ex ishallar och badhus?
Mer om Idrott och motion

Vill du veta mer om vår biblioteksverksamhet?
Mer om Bibliotek

Är du representant för en förening och söker stöd?
Mer om Föreningsservice

Vill du veta mer om kultur, till exempel skapande skola eller stöd, bidrag och priser?
Mer om Kultur

Hitta direkt