Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alla bör spara på vattnet

Publicerad 2019-06-15 10:45
Länsstyrelsen på Gotland går nu ut och uppmanar även de med enskilda brunnar att spara på vattnet.

Grundvattnet är ju vårt gemensamma som vi alla delar på. Även om det regnat en hel del den senaste tiden, så är grundvattennivåerna i de stora vattenmagasinen fortfarande mycket under det normala