Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Första antagningen är gjord

Idag har en första antagning gjorts till höstens klassrums- och flexkurser samt fjärrdistanskurser med start 19/8.

Du som sökt kan logga in på Ditt konto och klicka på ”mina kurser” så ser Du status på sökta kurser. Viktigt att Du läser de dokument som läggs ut gällande sökta kurser under ”Antagningsinformation” under Hitta direkt på vår startsida.

Vill Du tacka nej till kurs som Du antagits till meddelar Du detta till vår expedition, 0498-26 95 50 eller via mail till kompetenscentrum@edu.gotland.se

Ansökan är fortfarande öppen till våra klassrums- och flexkurser och antagning sker kontinuerligt fram till kursstart: https://gotland.se/webbansokanvux