§ 176 Information

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10389
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 176
Information

Till handlingarna lades:

  • Röda Korsets meddelande 2003-06-25 att det efter organisationsändring i januari 2000 inte lägre finns någon distriktsstyrelse på Gotland. Kommunfull­mäktige hade i december 2002 valt ledamöter till distriktsstyrelsen, vilka härmed befrias från sina uppdrag.