§ 177 Enkla frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10388
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 177
Enkla frågor

  • Torsten Gislestam (c) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om vad som har hänt med återvinningsgård Burgsvik. Frågan besvarades av ordförande i tekniska nämnden Tommy Gardell (s).

  • Torsten Gislestam (c) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om förskola i Burgsvik. Frågan besvarades av ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Brittis Bentzler (v).