Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fyra intressenter vill bygga i Roma

Publicerad 2019-06-17 11:09
Fyra bolag har lämnat in intresseanmälningar om att få köpa och utveckla fastigheter i Roma. En av fastigheterna är gamla Romabadet.

Region Gotland har gått ut med en förfrågan kring intresset för att förvärva och utveckla tre fastigheter i Roma. De tre fastigheterna utgörs av före detta Romabadet, före detta äldreboende Klostergården samt byggrätter på mark utmed Ekgatan.

Anmälningstiden gick ut i fredags och då kunde regionen summera till fyra intressenter som är intresserade av fastigheterna. De som har skickat in en intresseanmälan är Hemsehem AB, HallgrenBolagen/Daniel Hallgren, Wisab Bygg AB samt Riksbyggen.

Nu ska tjänstemän från regionen utvärdera intresseanmälningarna och träffa respektive exploatör inför planering av fortsatt försäljning. Förhoppningen är att försäljningsprocessen ska vara avslutad vid årsskiftet 2019/2020.