§ 178 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10387
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 178
Motioner; nya

Följande motion har inkommit:

Dnr

Hans Klintbom m.fl. (c)
Regler i samband med konflikt.

KS 2003/0333
2003-08-18

Lena Celion (m)
Den gotländska sjukvården i ett utvidgat EU

KS 2003/0338
2003-08-18